ناشر منبع

ناشر منبع

رشد ۲۰ درصدی اشتغال صنعتی/ رشد 3.6 درصدی تولید خودروی سواری

معاون امور صنایع وزارت صمت در پنجمین میز توسعه و تعمیق ساخت داخل با اشاره به برنامه ریزی برای تدوین ۹ پروژه در برنامه تحولی صنعت خودرو از رشد 3.6 درصدی تولید خودروی سواری در شش ماهه سالجاری خبر داد.