ناشر منبع

ناشر منبع

میز خدمت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شد

معاون طرح و برنامه و سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صمت گفت: میز خدمت الکترونیکی برای پاسخگویی غیرحضوری مراجعان در سامانه بهین‌یاب ایجاد شد.