ناشر منبع

ناشر منبع

افزایش ۳۰۰ درصدی سرمایه گذاری صنعتی و رشد بیش از ۲۸ درصدی اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری در ۱۰ ماه امسال/به دنبال تمرکز منابع بخش صنعت در بانک‌های حامی تولید هستیم

معاون امور صنایع وزارت صمت در اردبیل از رشد ۳۸ درصدی جوازهای تاسیس صادره صنعتی در ۱۰ ماه امسال خبر داد.