angle-left ارائه فرصت های ساخت داخل ایمیدرو و شرکت های تابعه در سومین نمایشگاه تستا
ایمیدرو به همراه شرکت های زیرمجموعه و تابعه در سومین نمایشگاه تستا فرصت های ساخت داخل را برای سازندگان ارایه می کند. این نمایشگاه در روزهای ۲۳ تا ۲۶ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو شرکت های تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، آلومینای ایران، ذوب ‌آهن اصفهان و یونیدرو نیز حضور دارند و فرصت های ساخت داخل خود را با هدف شناسایی و بهره مندی از ظرفیت شرکت های توانمند داخلی ارائه می کنند.

علاوه بر شرکت های حاضر در نمایشگاه، نیازمندی های سایر شرکت ها نیز توسط بومی سازی ایمیدرو برشمرده و از طریق «سامانه بومی سازی زنجیره آهن و فولاد ایران» در طی نمایشگاه ارائه می شود.