ناشر منبع

ایجاد کارگروه و تدوین نقشه راه برای افزایش مراودات تجاری ایران و اندونزی/علاقه‌مندی اندونزی برای استفاده از پیشرفت‌های نانو فناوری و دانش‌بنیان ایران

وزیر صمت در دیدار با نایب‌رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی در امور صنعت و توسعه با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری یک میلیارد دلار است، بیان کرد: باید با تشکیل کارگروهی، نقشه راه افزایش مبادلات...